Error
 • You are not authorised to view this resource.

Szczupłe projektowanie - zastosowanie zasad Lean przy projektowaniu maszyn i urządzeń

(na podstawie pracy dyplomowej, napisanej w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Produkcją na Wy...

Visual Management jako metoda wspierająca ciągłe doskonalenie

Wstęp Skuteczne zarządzanie systemem produkcyjnym czy usługowym wymaga szybkiego otrzymywania zeń i...

ANDON jako narzędzie kontroli procesu produkcyjnego

Każdy proces produkcyjny narażony jest na powstawanie dużej ilości problemów. Często związanych z aw...

Kamishibai

Kamishibai wywodzi sie z XII wieku, kiedy to za pomocą papierowych teatrów osobom niepiśmiennym prze...

Przepływ jednej sztuki

Przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) to przepływ wyrobów jeden za drugim w ilości zgodnej z zapot...

Psychologia Visual Management

Człowiek w odróżnieniu od wielu innych zwierząt jest wzrokowcem, obserwuje otaczającą go rzeczywisto...

Skrócenie czasów przezbrojeń

Skrócenie czasów przezbrojeń (z ang. quick changeover) uzyskuje się dzięki zastosowaniu me...

Doskonalenie procesu produkcyjnego przy użyciu wskaźnika Overall Equipment Effectiveness - OEE

Przed wprowadzeniem wskaźnika OEE ważne jest zrozumienie definicji wskaźnika oraz czynników wpływają...

Total Productive Maintenance

Total productive Maintenance (TPM) definiuje się jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realiz...

Pull System

System pull jest to metoda zarządzania przepływem materiałów oraz informacji, polegająca na uzupełni...

Value Stream Map - Mapowanie strumienia wartości

  Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping VSM). Narzędzie wizualizacyjne, sto...

Błędy we wdrażaniu koncepcji Lean

Lean można definiować na wiele sposobów. Tłumacząc wprost jest to wyszczuplanie lub odchudzanie. Jed...

Kamishibai w fabryce odbiorników telewizyjnych

Kamishibai w potocznym rozumowaniu jest sposobem opowiadania historii przy użyciu obrazów. W praktyc...

Działania Kaizen w programie obniżania poziomu defektywności odbiorników telewizyjnych.

Program wskazany w temacie niniejszego artykułu ze względu na uzyskane wyniki został doceniony przez...

Ewolucja struktury organizacyjnej w ramach transformacji Lean

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest systemem tworzącym relacje pomiędzy grupą ludzi mającą...

Model 3M Toyoty: Muda, Mura, Muri

Kiedy by zapytać ludzi o wyjaśnienie terminu Lean Manufacturing w jednym zdaniu, większość by odpowi...

 • Szczupłe projektowanie - zastosowanie zasad Lean przy projektowaniu maszyn i urządzeń

 • Visual Management jako metoda wspierająca ciągłe doskonalenie

 • ANDON jako narzędzie kontroli procesu produkcyjnego

 • Kamishibai

 • Przepływ jednej sztuki

 • Psychologia Visual Management

 • Skrócenie czasów przezbrojeń

 • Doskonalenie procesu produkcyjnego przy użyciu wskaźnika Overall Equipment Effectiveness - OEE

 • Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance – ...

 • Total Productive Maintenance

 • Pull System

 • Value Stream Map - Mapowanie strumienia wartości

 • Błędy we wdrażaniu koncepcji Lean

 • Kamishibai w fabryce odbiorników telewizyjnych

 • Działania Kaizen w programie obniżania poziomu defektywności odbiorników telewizyjnych.

 • Ewolucja struktury organizacyjnej w ramach transformacji Lean

 • Model 3M Toyoty: Muda, Mura, Muri

Logowanie

Zapamiętaj mnie