Kiedy by zapytać ludzi o wyjaśnienie terminu Lean Manufacturing w jednym zdaniu, większość by odpowiedziała: „eliminowanie marnotrawstwa". Powodem tego jest to, iż Słownik pojęć marnotrawstwo czyli Słownik pojęć Muda (z języka japońskiego) jest relatywnie proste do zidentyfikowania w organizacji. Niemniej jednak Słownik pojęć Muda nie jest jedynym „M" w pojęciu 3M wokół którego zbudowany został słynny Toyota Production System ( Słownik pojęć TPS) – pozostałe to: Słownik pojęć Mura czyli zmienność, nieregularność czy wariancja oraz Słownik pojęć Muri – przeciążenie / nadmiernie obciążenie pracą. Te trzy „M" – Słownik pojęć Muda, Słownik pojęć Mura i Słownik pojęć Muri wzajemnie na siebie oddziałują. Niemniej jednak większość organizacji skupia się na eliminacji Mudy ponieważ mogą one być wykryte z użyciem różnych…
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest systemem tworzącym relacje pomiędzy grupą ludzi mającą wspólny cel, zadania, plany i program działania. Jej celem jest określenie wzajemnych powiązań, podległości, współpracy pomiędzy wszystkimi elementami struktury w sposób pozwalający na wizualne przedstawienie zasad tychże relacji. W każdym przedsiębiorstwie jego struktura organizacyjna ulega zmianom, przekształceniom wynikającym z działań rozwojowych firmy. Zgodnie z najnowszymi trendami teorii i praktyki zarządzania struktura organizacyjna przechodzi transformację z funkcjonalnej na produktową, bądź czasem też zwaną strumieniową. Zmiana ta polega na przełamaniu barier funkcjonalnych na rzecz współpracy pomiędzy pracownikami różnych funkcji w obrębie jednego produktu, bądź jednego strumienia wartości. Celem tych zmian jest…
Program wskazany w temacie niniejszego artykułu ze względu na uzyskane wyniki został doceniony przez jednego z głównych Klientów firmy skutkiem czego było zakwalifikowanie programu do ogólnoświatowego finału projektów racjonalizatorskich. W ogólnym ujęciu tematu program można by oprzeć na kilku podstawowych działaniach, które poniżej opisano. Nie mniej jednak ilość działań zależnych była bardzo liczna. Celem programu było obniżenie poziomu defektywności do poziomu poniżej 2% (proszę zauważyć, że temat dotyczy branży odbiorników telewizyjnych także poziom defektywności procesu poniżej 2% jest wynikiem bardzo dobrym). Podczas startu programu poziom defektywności wynosił ponad 6%. Działanie 1. Tablica wizualizacyjna. Pierwszy i podstawowym działaniem było stworzenie tablicy…
Kamishibai w potocznym rozumowaniu jest sposobem opowiadania historii przy użyciu obrazów. W praktyce produkcyjnej obrazy mogą przybierać różną formę: plakat, zdjęcia, zajawka. Jednak cel jaki spełnia obraz to bezstresowe zagnieżdżenie danego zjawiska w pamięci danego człowieka tak aby swobodnie można było dany obraz odtworzyć w wybranej lub niekiedy koniecznej chwili. Kamishibai jest narzędziem stosowanym w ramach Toyota Production System, a jego wykorzystanie polega w pierwszych etapach na zbudowaniu standardów (plakatów, zdjęć, itd.) z krótkim opisem oraz instrukcją. Narzędzie o którym tutaj piszę można śmiało stosować w każdej branży bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. Na potrzeby artykułu weźmy pod uwagę…
Lean można definiować na wiele sposobów. Tłumacząc wprost jest to wyszczuplanie lub odchudzanie. Jednak słowo Lean w odniesieniu do przedsiębiorstwa ( Słownik pojęć Lean Enterprise) oznacza więcej niż odchudzanie. Pojęcie to oznacza osiągnięcie takiej sprawności, która uczyni przedsiębiorstwo elastycznym (umiejącym dopasować się do zmieniającego otoczenia) i sprężystym (szybko i dynamicznie reagującym na zmiany). ,,Wyszczuplone” przedsiębiorstwo buduje swoją organizację i zarządza procesami w taki sposób by klienci zamawiający określony produkt płacili za jego wytworzenie, a nie za funkcjonowanie całej struktury organizacyjnej, magazynów, hal, środków transportu czy biurokracji lub sprzątaczek. Womack i Jones — pierwsi którzy napisali o Lean w książce ,,The machine that changed…
  Mapowanie strumienia wartości (ang. Słownik pojęć Value Stream Mapping Słownik pojęć VSM). Narzędzie wizualizacyjne, stosowane do mapowania przepływu strumienia wartości w danej firmie. Umożliwia szybką i jasną identyfikację następujących informacji:    sposobu oraz organizacji danego procesu ilości wartości dodanej (value added) w całym procesie oraz poszczególnych jego częściach straty/marnotrawstwo (not value add) - bazujące głównie na 7 stratach informacji wpływających oraz wypływających z danego procesu częstotliwość informacji rodzaj informacji ( Słownik pojęć kanban, informacja werbalna, informacja elektroniczna, instrukcja etc.) taktu danego procesu  buforów czasowych i materiałowych ilość w danej jednostce miary (ilość sztuk, sekund etc.) ilości zasobów ludzkich w danym procesie Jednym z celów mapowania strumienia…
System pull jest to metoda zarządzania przepływem materiałów oraz informacji, polegająca na uzupełnianiu tylko tych zasobów które zostały spożytkowane. Głównym założeniem systemu jest dostarczanie dokładnej ilości „materiału”, w odpowiednie miejsce we właściwym czasie. Procesy biznesowe zarządzane w ten sposób stają się o wiele bardziej wydajne. Klienci zewnętrzni jak i wewnętrzni powinni ”ciągnąć” produkty od dostawców tak aby zaspokoić swoje potrzeby  
Total productive Maintenance ( Słownik pojęć TPM) definiuje się jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Słownik pojęć TPM dąży do realizacji następujących celów: - Maksymalizacja efektywności wyposażenia (doskonalenie całkowitej efektywności). - Rozwój systemu utrzymania ruchu (obsługi konserwacyjnej) w celu przedłużenia żywotności wyposażenia. - Zaangażowanie wszystkich działów w planowanie, projektowanie, wykorzystanie i obsługę konserwacyjną wszystkich urządzeń. - Aktywizację zaangażowania pracowników w obsługę konserwacyjną wykorzystywanych urządzeń. - Promowanie Słownik pojęć TPM poprzez czynności realizowane przez małe grupy zadaniowe. Celem nadrzędnym Słownik pojęć TPM jest zero awarii i zero defektów wynikających z pracy maszyny. Niżej przedstawiony schemat ukazuje etapy tworzenia zmian w zakresie czynników.…
Bieżąca sytuacja w światowej gospodarce, borykającej się z problemami recesji zmusiła przedsiębiorstwa do krytycznej oceny swoich procesów wytwórczych. W związku z postępującą mechanizacją i automatyzacją przemysłu, wyraźnie widać iż w strukturze kosztów przedsiębiorstwa, amortyzacja oraz koszty obsługi technicznej parku maszynowego stanowią coraz większy udział w całości kosztów firmy. Amerykańscy ekonomiści wręcz wskazują iż koszty obsługi technicznej parku maszynowego będą obszarem kosztów, który będzie miał znaczący wpływ na konkurencyjność firm na światowym rynku. Obecnie widać wzmożone zainteresowanie przedsiębiorstw narzędziami związanymi z szeroko rozumianą filozofią LEAN MANAGEMENT (warsztaty Słownik pojęć Kaizen, Słownik pojęć Kanban, Słownik pojęć Poka- yoke, itp.) zajmującą się optymalizacją procesów produkcyjnych. Niemniej żadne z powyższych…
Przed wprowadzeniem wskaźnika Słownik pojęć OEE ważne jest zrozumienie definicji wskaźnika oraz czynników wpływających na realnie dostępny czas na produkcję a tym samym na efektywne wykorzystanie czasu, w którym maszyna jest planowana do eksploatacji. Słownik pojęć OEE to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach tj. nieplanowane przestoje, niezgodna z wymaganiami jakość oraz wydłużone czasy cyklu pracy maszyny; wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Wdrożenie Słownik pojęć OEE ma przynieść efekty, które mogą być wyrażone jako: poprawa wydajności maszyn poprawa jakości produkowanych wyrobów zwiększenie dostępności maszyn uniknięcie niepotrzebnych zakupów maszyn stałą kontrolę maszyn w procesie i problemów je trapiących zaangażowanie wszystkich pracowników do…
<< Start < poprz. 1 2 nast. > Zakończenie >>
Strona 1 z 2

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie