Program wskazany w temacie niniejszego artykułu ze względu na uzyskane wyniki został doceniony przez jednego z głównych Klientów firmy skutkiem czego było zakwalifikowanie programu do ogólnoświatowego finału projektów racjonalizatorskich. W ogólnym ujęciu tematu program można by oprzeć na kilku podstawowych działaniach, które poniżej opisano. Nie mniej jednak ilość działań zależnych była bardzo liczna. Celem programu było obniżenie poziomu defektywności do poziomu poniżej 2% (proszę zauważyć, że temat dotyczy branży odbiorników telewizyjnych także poziom defektywności procesu poniżej 2% jest wynikiem bardzo dobrym). Podczas startu programu poziom defektywności wynosił ponad 6%. Działanie 1. Tablica wizualizacyjna. Pierwszy i podstawowym działaniem było stworzenie tablicy…
Kamishibai w potocznym rozumowaniu jest sposobem opowiadania historii przy użyciu obrazów. W praktyce produkcyjnej obrazy mogą przybierać różną formę: plakat, zdjęcia, zajawka. Jednak cel jaki spełnia obraz to bezstresowe zagnieżdżenie danego zjawiska w pamięci danego człowieka tak aby swobodnie można było dany obraz odtworzyć w wybranej lub niekiedy koniecznej chwili. Kamishibai jest narzędziem stosowanym w ramach Toyota Production System, a jego wykorzystanie polega w pierwszych etapach na zbudowaniu standardów (plakatów, zdjęć, itd.) z krótkim opisem oraz instrukcją. Narzędzie o którym tutaj piszę można śmiało stosować w każdej branży bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. Na potrzeby artykułu weźmy pod uwagę…
Lean można definiować na wiele sposobów. Tłumacząc wprost jest to wyszczuplanie lub odchudzanie. Jednak słowo Lean w odniesieniu do przedsiębiorstwa ( Słownik pojęć Lean Enterprise) oznacza więcej niż odchudzanie. Pojęcie to oznacza osiągnięcie takiej sprawności, która uczyni przedsiębiorstwo elastycznym (umiejącym dopasować się do zmieniającego otoczenia) i sprężystym (szybko i dynamicznie reagującym na zmiany). ,,Wyszczuplone” przedsiębiorstwo buduje swoją organizację i zarządza procesami w taki sposób by klienci zamawiający określony produkt płacili za jego wytworzenie, a nie za funkcjonowanie całej struktury organizacyjnej, magazynów, hal, środków transportu czy biurokracji lub sprzątaczek. Womack i Jones — pierwsi którzy napisali o Lean w książce ,,The machine that changed…
(na podstawie pracy dyplomowej, napisanej w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Produkcją na Wyższej szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera) Wprowadzenie Coraz częściej „szczupłe” podejście stosuje się nie tylko do procesów stricte produkcyjnych i poprodukcyjnych, ale rozszerza się je na wszystkie działy i procesy obecne w działalności biznesowej. W szczególności firmy budujące maszyny w coraz większym stopniu zwracają uwagę na korzyści, wynikające z zastosowania podejścia „lean” w trzech kluczowych obszarach: projektowanie maszyny, sama maszyna i Słownik pojęć proces jej budowy. Największe korzyści, wydaje się, uzyskać można przy zastosowaniu podejścia łączonego, z zastosowaniem zasad „lean” we wszystkich wymienionych obszarach. Ogólnie takie podejście nazwać będziemy „szczupłym…

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie