Kamishibai w fabryce odbiorników telewizyjnych

Kamishibai w potocznym rozumowaniu jest sposobem opowiadania historii przy użyciu obrazów. W praktyce produkcyjnej obrazy mogą przybierać różną formę: plakat, zdjęcia, zajawka. Jednak cel jaki spełnia obraz to bezstresowe zagnieżdżenie danego zjawiska w pamięci danego człowieka tak aby swobodnie można było dany obraz odtworzyć w wybranej lub niekiedy koniecznej chwili.

Kamishibai jest narzędziem stosowanym w ramach Toyota Production System, a jego wykorzystanie polega w pierwszych etapach na zbudowaniu standardów (plakatów, zdjęć, itd.) z krótkim opisem oraz instrukcją.

Narzędzie o którym tutaj piszę można śmiało stosować w każdej branży bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. Na potrzeby artykułu weźmy pod uwagę branżę elektroniczną, a konkretnie produkcję odbiorników telewizyjnych gdzie ilość pracowników danej jednostki przekracza grubo 2000 osób. Na produkcję składa się 11 pojedynczych linii produkcyjnych na której pracują po dwa zespoły (system dwu zmianowy).

Zespół dedykowany do wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing rozpoczął swoją przygodę z Kamishibai od jasnego i czytelnego zakomunikowaniu pracownikom planowanego przedsięwzięcia. Nastąpiła seria szkoleń dla poszczególnych działów oraz kadry kierowniczej. Był to jeden z kluczowych punktów wdrożenia ponieważ tylko mocno uświadomieni pracownicy mogą świadomie i bez problemów realizować założenia Kamishibai.

Po etapie I szkoleniowym nastąpiło określenie poszczególnych kroków wdrożenia Kamishibai:

Krok 1: wybór linii pilotażowej ;

Krok 2: określenie zakresu Kamishibai (wybrano standaryzację w ramach Słownik pojęć 5S);

Krok 3: Kamishibai na pozostałych liniach (przeniesienie dobrych praktyk z linii pilotażowej na pozostałe linie – standaryzacja w ramach Słownik pojęć 5S);

Krok 4: wybór linii pilotażowej dla rozszerzenia zakresu Kamishibai (wybrano obszary: Słownik pojęć 5S, BHP, Jakość);

Krok 5: Kamishibai na pozostałych liniach (przeniesienie dobrych praktyk z linii pilotażowej na pozostałe linie produkcyjne);

Krok 6: doskonalenie narzędzia i dalszy rozwój organizacji.

W kroku pierwszym oraz drugim wyposażono linię pilotażową w tablicę ze specjalnie wyklejonymi miejscami na zapisy tak żeby nie było wątpliwości, iż to tablica Kamishibai.

kamishibai rys1

Rysunek 1. Tablica Kamishibai po przykładowym audycie.

Audyt na linii pilotażowej odbywał się dwa razy dziennie (8:00 oraz 15:00) tak aby można było weryfikować rozwój pierwszej i drugiej zmiany. Liderem audytu był codziennie inny OPERATOR. Chodziło o to aby codziennie dotrzeć indywidualnie do każdego z operatorów. Operator w asyście pracowników innych działów (np. specjalista z działu technicznego, inspektor jakości) oceniał i porównywał rzeczywistość ze zdjęciami (zdjęcie określało standard). Następnie wspólnie cały zespół dokonywał zapisów na tablicy oceniając poszczególne standardy. Ocena polegała na umieszczeniu odpowiedniego koloru karty przy danym numerze standardu. Kolor czerwony symbolizował odchylenie od standardu, kolor zielony określał standard zachowany zgodnie z ustaleniami (zdjęcie oraz opis). Zespół skupiał się na przyczynach odchyleń od standardów oraz działaniami korygującymi (a na potrzeby kolejnych linii zapobiegawczymi). Przypisywano osobę odpowiedzialną oraz termin podjęcia działania. Celem było aby do końca danej zmiany wszystkie standardy były zachowane – co pod koniec zmiany weryfikował zespół do tego przydzielony. Na koniec zmiany lider zespołu wdrożeniowego wysyłał mailowo podsumowanie do wszystkich osób zainteresowanych.

kamishibai rys2

Rysunek 2. Rezultaty wdrożenia Kamishibai – krok nr 1.

Na rysunku można zaobserwować wyniki dla kroku nr 1. Średnie zachowanie standardów na linii pilotażowej wyniosło na koniec planowanego 7 – tygodniowego etapu wdrożenia około 99%.

Powyższe wyniki były dowodem na to, że Kamishibai jest naprawdę dobrym narzędziem systematyzującym pracę.

Po okresie próbnym (okres siedmiu tygodni) nastąpił krok 2 czyli przeniesienie dobrych praktyk na pozostałe linie co trwa do dzisiaj…

W podsumowaniu artykułu chciałbym się skupić na 10 obserwacjach Kamishibai podczas wdrażania. Poniższe obserwacje pozwolą kolejnym osobom uniknąć największych błędów we wdrażaniu Kamishibai w swoich fabrykach.

Obserwacja 1: Kamishibai będzie najefektywniejszym narzędziem wspomagającym zarządzanie pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo do tego dorosło. Niewątpliwym kluczem do sukcesu jest bardzo dorosła kultura organizacyjna.

Obserwacja 2: Nie da się wdrożyć Kamishibai (czytaj wyników jakie chcemy osiągnąć wykorzystując Kamishibai) bez szkoleń i uświadamiania operatorów, że obszar, który jest audytowany to ich obszar pracy.

Obserwacja 3: Wsparcie managementu we wdrożeniu jest kluczem do sukcesu. Bez wsparcia managamentu wdrożenie może trwać relatywnie dłużej lub w ogóle projekt może zakończyć się porażką.

Obserwacja 4: Używając sprytu zamiast pieniędzy przy określaniu działań mających na celu eliminację odchyleń można osiągnąć lepsze wyniki w szybszym czasie. Po drugie konstruktywne (czytaj szybkie, logiczne i oszczędne) myślenie podczas audytów pobudza chęć współpracy.

Obserwacja 5: Systematyka audytów jest niezbędna. Nie można nie planować audytów. Terminy audytów muszą być znane. Powyższe dotyczy audytorów. Osoby z obszarów audytowanych nie mogą znać czasu planowanego audytu ponieważ wtedy przygotują się „na czas”.

Obserwacja 6: Kamishibai to idealne rozwinięcie zasady „go and see”. Kamishibai „zmusza” pracowników pozostałych działów do chęci przejścia się do działu produkcji i obserwacji. Tym samym wszyscy razem uczą się i poznają Słownik pojęć proces produkcji. Zwiększa się utożsamianie pracowników z organizacją i jej wyrobami.

Obserwacja 7: Układ tablicy oraz forma Kamishibai może być różna. Wszystko zależy od pomysłowości pracowników. Sztywne zostają zasady: porównujemy standard (zdjęcie) z rzeczywistością i komunikujemy wyniki poprzez wizualizację. Tablica może być korkowa, a standardy i kartki do oceny przyczepiane pinezkami; już kartki mogą być standardami (dwa w jednym); nie trzeba audytować wszystkich standardów naraz – można stworzyć przykładowy harmonogram gdzie audytów w ciągu jest pięć, a standardów do audytowania podczas jednego audytu tylko dwa. Kamishibai to narzędzie bardzo elastyczne.

Obserwacja 8: Komunikowanie się ! Nie da się nie komunikować, ale należy robić to z głową. Pracownik jeżeli popełnił błąd lub był współodpowiedzialny za odchylenie od standardu nie może być skarcony. Kamishibai wymaga zrozumienia wszystkich zasad i ich ciągłej komunikacji wszystkim pracownikom.

Obserwacja 9: Kamishibai wymaga dyscypliny oraz konsekwencji !

Obserwacja 10: Firma, która wdrożyła Kamishibai weszła na wyższy poziom szczegółowości jeżeli chodzi o wdrożenie Lean Manufacturing. To dowód, że firma dorosła i jest na tyle elastyczna, że nie jest problemem ciągłe doskonalenie poprzez zmiany.

Obecnie konkurencja na rynku jest bardzo mocna dlatego zmiany są potrzebne każdej organizacji, która chce się liczyć w towarzystwie. Ważne aby zmiany były komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem oraz wdrażane z głową przy udziale i wsparciu wszystkich pracowników.

Kamishibai to idealne narzędzie dla firm, które chciałyby dorosnąć !

Przemysław Skałecki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Region: Woj. Lubuskie / Wielkopolskie
Branża: Zarządzanie Produkcją
 

Komentarze:

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie