Kiedy by zapytać ludzi o wyjaśnienie terminu Lean Manufacturing w jednym zdaniu, większość by odpowiedziała: „eliminowanie marnotrawstwa". Powodem tego jest to, iż Słownik pojęć marnotrawstwo czyli Słownik pojęć Muda (z języka japońskiego) jest relatywnie proste do zidentyfikowania w organizacji. Niemniej jednak Słownik pojęć Muda nie jest jedynym „M" w pojęciu 3M wokół którego zbudowany został słynny Toyota Production System ( Słownik pojęć TPS) – pozostałe to: Słownik pojęć Mura czyli zmienność, nieregularność czy wariancja oraz Słownik pojęć Muri – przeciążenie / nadmiernie obciążenie pracą. Te trzy „M" – Słownik pojęć Muda, Słownik pojęć Mura i Słownik pojęć Muri wzajemnie na siebie oddziałują. Niemniej jednak większość organizacji skupia się na eliminacji Mudy ponieważ mogą one być wykryte z użyciem różnych…
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest systemem tworzącym relacje pomiędzy grupą ludzi mającą wspólny cel, zadania, plany i program działania. Jej celem jest określenie wzajemnych powiązań, podległości, współpracy pomiędzy wszystkimi elementami struktury w sposób pozwalający na wizualne przedstawienie zasad tychże relacji. W każdym przedsiębiorstwie jego struktura organizacyjna ulega zmianom, przekształceniom wynikającym z działań rozwojowych firmy. Zgodnie z najnowszymi trendami teorii i praktyki zarządzania struktura organizacyjna przechodzi transformację z funkcjonalnej na produktową, bądź czasem też zwaną strumieniową. Zmiana ta polega na przełamaniu barier funkcjonalnych na rzecz współpracy pomiędzy pracownikami różnych funkcji w obrębie jednego produktu, bądź jednego strumienia wartości. Celem tych zmian jest…
  Mapowanie strumienia wartości (ang. Słownik pojęć Value Stream Mapping Słownik pojęć VSM). Narzędzie wizualizacyjne, stosowane do mapowania przepływu strumienia wartości w danej firmie. Umożliwia szybką i jasną identyfikację następujących informacji:    sposobu oraz organizacji danego procesu ilości wartości dodanej (value added) w całym procesie oraz poszczególnych jego częściach straty/marnotrawstwo (not value add) - bazujące głównie na 7 stratach informacji wpływających oraz wypływających z danego procesu częstotliwość informacji rodzaj informacji ( Słownik pojęć kanban, informacja werbalna, informacja elektroniczna, instrukcja etc.) taktu danego procesu  buforów czasowych i materiałowych ilość w danej jednostce miary (ilość sztuk, sekund etc.) ilości zasobów ludzkich w danym procesie Jednym z celów mapowania strumienia…
System pull jest to metoda zarządzania przepływem materiałów oraz informacji, polegająca na uzupełnianiu tylko tych zasobów które zostały spożytkowane. Głównym założeniem systemu jest dostarczanie dokładnej ilości „materiału”, w odpowiednie miejsce we właściwym czasie. Procesy biznesowe zarządzane w ten sposób stają się o wiele bardziej wydajne. Klienci zewnętrzni jak i wewnętrzni powinni ”ciągnąć” produkty od dostawców tak aby zaspokoić swoje potrzeby  
Total productive Maintenance ( Słownik pojęć TPM) definiuje się jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Słownik pojęć TPM dąży do realizacji następujących celów: - Maksymalizacja efektywności wyposażenia (doskonalenie całkowitej efektywności). - Rozwój systemu utrzymania ruchu (obsługi konserwacyjnej) w celu przedłużenia żywotności wyposażenia. - Zaangażowanie wszystkich działów w planowanie, projektowanie, wykorzystanie i obsługę konserwacyjną wszystkich urządzeń. - Aktywizację zaangażowania pracowników w obsługę konserwacyjną wykorzystywanych urządzeń. - Promowanie Słownik pojęć TPM poprzez czynności realizowane przez małe grupy zadaniowe. Celem nadrzędnym Słownik pojęć TPM jest zero awarii i zero defektów wynikających z pracy maszyny. Niżej przedstawiony schemat ukazuje etapy tworzenia zmian w zakresie czynników.…
Bieżąca sytuacja w światowej gospodarce, borykającej się z problemami recesji zmusiła przedsiębiorstwa do krytycznej oceny swoich procesów wytwórczych. W związku z postępującą mechanizacją i automatyzacją przemysłu, wyraźnie widać iż w strukturze kosztów przedsiębiorstwa, amortyzacja oraz koszty obsługi technicznej parku maszynowego stanowią coraz większy udział w całości kosztów firmy. Amerykańscy ekonomiści wręcz wskazują iż koszty obsługi technicznej parku maszynowego będą obszarem kosztów, który będzie miał znaczący wpływ na konkurencyjność firm na światowym rynku. Obecnie widać wzmożone zainteresowanie przedsiębiorstw narzędziami związanymi z szeroko rozumianą filozofią LEAN MANAGEMENT (warsztaty Słownik pojęć Kaizen, Słownik pojęć Kanban, Słownik pojęć Poka- yoke, itp.) zajmującą się optymalizacją procesów produkcyjnych. Niemniej żadne z powyższych…
Przed wprowadzeniem wskaźnika Słownik pojęć OEE ważne jest zrozumienie definicji wskaźnika oraz czynników wpływających na realnie dostępny czas na produkcję a tym samym na efektywne wykorzystanie czasu, w którym maszyna jest planowana do eksploatacji. Słownik pojęć OEE to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach tj. nieplanowane przestoje, niezgodna z wymaganiami jakość oraz wydłużone czasy cyklu pracy maszyny; wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Wdrożenie Słownik pojęć OEE ma przynieść efekty, które mogą być wyrażone jako: poprawa wydajności maszyn poprawa jakości produkowanych wyrobów zwiększenie dostępności maszyn uniknięcie niepotrzebnych zakupów maszyn stałą kontrolę maszyn w procesie i problemów je trapiących zaangażowanie wszystkich pracowników do…
Skrócenie czasów przezbrojeń (z ang. quick changeover) uzyskuje się dzięki zastosowaniu metody Słownik pojęć SMED (single-minute exchange of die). System Słownik pojęć SMED jest teorią i zestawem technik umożliwiających dokonanie wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w czasie poniżej 10 minut - innymi słowy w jednostkowej liczbie minut (single-minute). Oczywistym jest, że system ten nie we wszystkich przypadkach zapewnia redukcję czasów przezbrojeń do wartości mniejszej niż 10 minut. Udowodniono jednak, że jego zastosowanie powoduje radykalne zmniejszenie czasów wymiany maszyn w prawie każdym przypadku. Szybka wymiana narzędzi jest warunkiem krytycznym dla przedsiębiorstwa, które chce zastosować Słownik pojęć JIT czy przepływ jednostrumieniowy, ponieważ umożliwia, w krótkim czasie, dostosowanie maszyny do nowych warunków pracy.…
Człowiek w odróżnieniu od wielu innych zwierząt jest wzrokowcem, obserwuje otaczającą go rzeczywistość, zapamiętuje obrazy, które dzieją się wokół niego i dzięki temu lepiej rozumie otoczenie. Ma on dwie półkule mózgowe: lewa, zwana „profesorską” używana jest, kiedy się wypowiada, liczy w pamięci, myśli logicznie, pisze czy też uważnie słucha. Zajmuje się ona zatem zadaniami, liczbami, abstrakcją, racjonalizacją, logiką, szczegółem i werbalizacją. Prawa półkula natomiast zwana „artystyczną” wykorzystywana jest przy czynnościach wymagających wyobraźni i wizualizacji, kiedy pojawiają się kolory, kształty, rysunki, muzyka czy rytm. Odpowiada więc ona za twórczość, formy, rytm, czy wyobraźnię. Przykładowo, gdy człowiek słucha piosenki prawa półkula interesuje…
Przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) to przepływ wyrobów jeden za drugim w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem klienta. W przeciwieństwie do produkcji partiami, przepływ jednostrumieniowy wymaga, aby wyroby przepływały przez maszyny pojedynczo w ciągu zapewniającym realizację zasady Słownik pojęć FIFO (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu). Zastosowanie przepływu jednostrumieniowego pozwoli na: - skrócenie czasu realizacji zlecenia, - zwiększa elastyczność sterowania produkcją, - redukcję liczby operatorów, - redukcję obsługi magazynów i transportu, - obniżenie ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu, - łatwą i szybką identyfikację miejsca powstania błędu. Omówione korzyści wpłyną na redukcję długości cyklu produkcyjnego (nawet o 70%), redukcję ilości środków obrotowych zaangażowanych w jedno zlecenie, obniżenie kosztów związanych z brakami, a…
<< Start < poprz. 1 2 nast. > Zakończenie >>
Strona 1 z 2

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie