Słownik pojęć związanych z metodologią Lean

0-9 All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ł
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Definicja
5S

Stanowi 5 kroków mających na celu utrzymanie ładu i porządku. Są to kolejno: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. Pomagają one osiągnąć lepszą efektywność, organizację i dyscyplinę w miejscu pracy.

5W1H

(5 x Why, 1 x How) – pomaga w prosty sposób dotrzeć do przyczyny problemu zadając zwykle co najmniej 5 razy pytanie dlaczego, a po zapoznaniu się z przyczyną należy zastanowić się jak zapobiec problemowi.

7 Narzędzi Jakości

narzędzia dające szansę na sterowanie jakością i poprawę procesu rozwiązywania problemów w organizacji: Arkusz danych, Wykres Pareto, Słownik pojęć Wykres Przyczynowo-skutkowy (Ishikawy, Rybia Ość), Histogram, Stratyfikacja (rozwarstwienie), diagram rozrzutu, karty kontrolne.

A3 Report

jednostronicowy raport rozpracowujący problem. Używany w Toyocie raport formatu A3. Zawiera analizę przyczyn i plan oraz narzędzia likwidacji problemu. Ostatnio Toyota zmierza ku „A4 Report”, bowiem „mniej, znaczy więcej”.

Analiza Migawkowa
Andon

urządzenie kontrolne umieszczone w hali produkcyjnej, które z pomocą sygnałów świetlnych lub dźwiękowych informuje o problemach. Element wyposażenia umożliwiający funkcjonowanie automatyzmu ( Słownik pojęć Jidoka). Przy linii w ruchu ciągłym to sieć linek, których pociągnięcie zatrzymuje produkcję, przy produkcji gniazdowej to pulpity sterownicze, które podobnie jak przy linii w ruchu połączone są z urządzeniem sygnalizacyjnym (wizualizacyjnym), generującym sygnały świetlne i dźwiękowe alarmujące pracowników o problemach. Alarm uruchamia pracownik lub inicjuje go urządzenie. Umożliwia on praktyczne zastosowanie zasady nie przyjmuj wady, nie produkuj wady, nie wysyłaj wady.

AQL Acceptable Quality Level

akceptowany poziom jakości. Praktyka stosowana pomiędzy klientami a dostawcami. Pozwala obliczyć dostawcy poziom sztuk wadliwych, który może być podstawą do wstrzymania dostawy.

Auto Time

czas w którym maszyna pracuje w cyklu automatycznym, bez ingerencji operatora.

Autonomation

patrz: Słownik pojęć Jidoka.

Autonomiczne Utrzymanie

narzędzie łączące pracownika produkcji i dział utrzymania ruchu przez wspólną odpowiedzialność za utrzymanie maszyny. Pierwszy filar Słownik pojęć TPM.

Awaryjne Utrzymanie Ruchu
Balansowanie linii

Słownik pojęć Proces wyrównywania ilości i wariantów produkcji w ramach dostępnego czasu pracy, unikanie chwiejności procesu i niedoboru zasobów. Balansowanie eliminuje wąskie gardła i przestoje; prowadzi do szybszego przepływu. Słownik pojęć Balansowanie linii oznacza też wyrównywanie Czasów Cyklów linii produkcyjnej. W systemie zbalansowanym Słownik pojęć Czas Cyklu jest równy lub trochę mniejszy od Czasu Taktu.

Balansowanie zakładu

doprowadzenie zakładu do stanu, w którym zdolność wszystkich zasobów równa się zapotrzebowaniu rynku.

Bath-and-queque

seria i kolejka. Stosowana w tradycyjnej produkcji masowej praktyka polegająca na wytwarzaniu dużej ilości jednej części, a następnie na przesyłaniu całej partii, aby czekała przed następną operacją. Przeciwieństwo ciągłego przepływu.

Benchmarking

porównanie oraz wymiana praktyk i doświadczeń pomiędzy firmami. Stosowane nie tylko w Lean.

Page:  1 2 3 4 5... Next »
0-9 All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ł

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie